AVALEHTKALASTUSVARUSTUSGALERIIPUTUKADFOORUM
 
kasutaja 
salasõna 
 
Ãœritused
Artiklid
Reisikirjad
Videod
Lendõnge A&O
Jõed ja kalad
Soome lahe vesikond
Peipsi järve - Narva jõe vesikond
Väinamere - Liivi lahe vesikond
Daugava jõgikond
Viited
Püüa ja Vabasta
Flyfishing.ee
  

Kalastus Eestis


Alljärgnevalt on toodud 96 Eesti vooluveekogu lühikirjeldused. Praegune nimestik koosneb peaaegu eranditult jőgedest-ojadest, milles elab jőeforell.

Paljudele kalastajatele juba varasemast hästi tuntud ja populaarsete forelliveekogude kőrval sisaldab ülevaade ka terve rea selliseid, mis on sportliku püügi vőimalustest lähtudes keskmise vői tagasihoidliku, mőnel juhul isegi kaduvväikese tähtsusega. Sellest hoolimata väärivad nad siinkohal mainimist kui meie vooluvete "kuldkala" (ühtlasi ka vähemőjustatud elukeskkonna indikaatori) elupaigad. Mida paremini me neid tunneme, seda mitmekülgsemad ja laiema silmaringiga oleme.

Lisaks jőeforellile leidub őige mitmes toodud veekogus teisigi hinnalisi spordikalu nagu harjus, meriforell, lőhe, samuti turb ja säinas. Eelkőige kahe viimati nimetatud liigi osas on info ebatäielik ja seetőttu pole neid mainitud terves reas (nii nimistus olevates kui ka sealt puuduvates) veesoontes, kus nad esinevad. Ka jőe- ja meriforell elutseb veel mitmes siin nimetamata jőes ning ojas. Olulisi erinevusi on ka Eesti eri piirkondade käsitlemise pőhjalikkuses ja täpsuses. Suhteliselt parema ülevaate saab Kagu- ja Kesk-Eestist, seevastu on peaaegu esindamata Lääne-Eesti. Järelikult leidub meie vooluveekogude ja nende tähtsamate spordikalade üksikasjalikumaks tutvustamiseks veel küllaldaselt vőimalusi.

On oodatud kőik teiepoolsed täiendusettepanekud ja muud märkused-soovitused!Käesoleva ülevaate koostaja: Raul Pihu rpihu@eau.ee